23.การดูแลเบื้องต้นในผู้ที่มีภาวะช็อค และ บาดเจ็บหลายระบบ