9 การบริการทางการแพทย์ในสนามในปฏิบัติการดำรงเสถียรภาพ รส.8-42