เกี่ยวกับเรา

8/2  ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400    E-mail: amedschool.juab@gmail.com   Tel: 023 544443